Skip to Menu Skip to Search 與我們聯繫 Hong-Kong 網站 & 語言 Skip to Content

早排有媒體介紹過 2016年玩具趨勢 ,美國「玩具奧斯卡」 2016 年度玩具大獎 (Toy of The Year Award) 亦都公佈咗得獎玩具。 咁究竟宜家興咩玩具呢?我地第一次搵兩位我地做玩具QA嘅同事一齊品評下2016玩具潮流!

首先介紹下兩位同事:-

Wayne係我地既技術經理,係SGS服務咗8年,亦都係個年青爸爸,有個兩歲既小朋友。了解多啲Wayne嘅工作點滴

Ken 係我地嘅高級技術主任,係 SGS服務咗 5年,工作當然包括「光明正大玩盡新玩具」。

點睇潮流?

Wayne

「其實我覺得宜家比較興嘅玩具 , 都唔係突然間爆出嚟好 hit, 可能係幾年前已經有,不過慢慢不斷改良又加啲新元素新概念,市場又開始受落」

「宜家都幾興 food toys, 感覺上有 似高級進化真、食得版煮飯仔」

「我都開心見到生產商都肯投資啲比較高科技玩具,實物玩具配合其他媒體,等個市場唔駛甘兩極 , 一係 game apps ,一係就毛公仔

「同埋可能小朋友都鐘意用自己嘅方式玩,天馬行空, 砌完又推冧再砌過嘅玩具都幾襟興」

 Ken  

我覺得比較 hit 既係 要同佢有 Interaction 既玩具 , 呢類玩具今年都得咗獎 , 似以前好興要餵隻電子雞個類 , 不過更加模擬人類,可能想訓練下小朋友同外界接觸既能力

「同埋有動畫電影宣傳推動,好多相關玩具都係一浪接一浪 , 以前興多 男版英雄人物 , 宜家真係多咗好多女版英雄人物 ….大人 細路都受」

 

點揀玩具好 ?

  Wayne

「呢個真係好個人選擇 , 作為一個家長 , 我個人偏向比較傳統啲嘅玩具 , 始終好似童真啲」

「我覺得 food toys idea 比較貼近生活 , 細細個培養下佢分擔家務又煮下野食 , 再大個啲服侍下我地嘛 LOL

「同埋我發現細路仔心入面都有種想保護其他人嘅心態 ( 真的嗎 ?) 我覺得係呀 , 佢地可能全天侯俾人照顧慣,有時都想照顧返人 , 女版英雄既模型玩具都幾迎合佢地心態」

 Ken

「我覺得可以俾多 自己空間等小朋友發揮小宇宙,佢地自己慢慢摸索自行組合配搭仲好啦」

「建築組合類型玩具個變化層出不窮 (Wayne: 啱我個仔 , 佢好多玩具都係玩兩玩就厭 ) ,同埋就算大朋友都幾啱玩 , 好適合親子活動 , 或者細路仔唔玩大人都可以自己玩。有啲直頭係用廁紙筒或者其他剩餘物資去砌件野出嚟,又多重環保意義。

  Retro Tin Robot Toy

有無咩安全建議 ?

  Ken

「我睇過研究話點解小朋友成日咩都擺入個口 , 其實唔係為食,係佢地 BB 仔時期身體各部份仲未發育得最完善 , 口部嘅感應比較好,佢想了解多 外間事物都會擺入個口先。」

3 歲前後個身體反應會有分別,所以好多玩具都以 3 歲為界別 , 3 歲下既玩具嚴好多 , 基本上易鬆脫既小部件係唔容許。如果家長係想再小心 , 要留意下 玩具玩左一排有無覺得小部件可能會鬆脫 , 防範於未然」

 Wayne

「講起吞野落肚,好似 Food Toys , 其實都已經預咗俾小朋友真係食落肚,所以成個 assessment 會仲嚴謹好多,要睇埋成份,用咩化學物 , 差唔多當食物甘睇」

「其實針對玩具既安全法規好嚴好詳盡 , 不過小朋友嘅行為始終好難預測,就算每件玩具同配件獨立經過最嚴謹既測試,但幾樣野擺埋一齊小朋友就會有非一般既玩法,所以外國好多事故都係甘樣發生 , 事前預測唔到,所以多 陪小朋友一齊玩除咗係親子,亦都係最確保安全既方法」

 

係咁多入面揀一兩樣最啱心水既玩具 ?

Wayne 「食物玩具夠生活化, female superheros 打破傳統」

Ken 「識玩嘅梗係玩建築組合 , 又型又包唔會悶」