Skip to Menu Skip to Search 與我們聯繫 Hong-Kong 網站 & 語言 Skip to Content
近年嘅 恐襲 事件 可能令大家更加關注全球局勢,其實反恐呢個問題總會俾人覺得係好高層次,係國與國政府軍事策略上既事,不過係商界企業層面都有 現行 嘅自願性 措施去配合政府既部署,

好似美國每年花係反恐措施嘅開支係各國之最,海關會有個自願性既守則指引(C-TPAT)主要嘅進口零售商,確保佢地全球各地既供應商由貨物係當地工廠生產經運輸抵達美國口岸既過程都可以符合一系列嘅安全措施,減輕風險。

Container ship harbor 

我地代表零售商去唔同地方既廠,可能係內地、印度或者非洲某個角落,睇下佢地有無跟足個指引,例如:-

公司有無係周邊設立6尺高的圍牆, 以防止非法闖入?

有獨立既裝卸碼頭和停車場供上落貨?

國際同國內既貨物要分類處理隔離標記有害或危險既貨物?

閉路電視監控同記錄?

設立保安警報系統安全既存區域同程序去追踪進出境貨物?

定期睇下有無危險物品係包裹同郵件入面?

員工係進入工廠時需要出示員工證 記錄訪客資料?

電腦系統定期轉換密碼,保護公司同船務既文件?

對司機做駕駛記錄既背景調查?

當然唔少得提供安全培訓俾員工同要求商證明自己達到標準。

每一個步驟都好嚴謹,希望對貨物對人都多重保障