Skip to Menu Skip to Search 與我們聯繫 Hong-Kong 網站 & 語言 Skip to Content

請參閱英文版本

United Kingdom
Mr. Jonty Wilson
t: +44 7841 495751 

China
Dr. Jane Jiang
t: +86 21 61402666

Hong Kong
Dr. Calvin Lam
t: +852 2774 7460

SGS集團創建於1878年,總部位於瑞士,是全球檢驗、鑑定、測試和認證服務的領導者和創新者,是公認的質量和誠信的全球基準。SGS集團在全球擁有1,350多個分支機構和實驗室,70,000多名員工,構成全球性的服務網絡。